Lesen Kontraktor Malaysia

Pendaftaran & Pembaharuan Lesen CIDB G1 dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Renew CIDB Green Card Online

PERBAHARUI KAD HIJAU CIDB SECARA ATAS TALIAN

Lesen hampir atau sudah tamat tempoh untuk pekerja tempatan

Register New CIDB Green Card Online

DAFTAR KAD HIJAU CIDB SECARA ATAS TALIAN

Daftar baru kad hijau CIDB

Replace CIDB Green Card Online

Gantian Kad Hijau CIDB Hilang/Rosak

Tukar/Ganti baru kad hijau CIDB

Register CIDB Course

Daftar Kursus CIDB

Pendaftaran kursus kad hijau CIDB